Projektet

Landsbylægen genopstår som digital doktor

Heeple arbejder på at forbedre den generelle folkesundhed i udsatte områder i Indien.

I Indien dør omkring 5,8 millioner mennesker årligt af ikke-smitsomme sygdomme såsom hjertekarsygdomme og diabetes. Størstedelen af disse mennesker når aldrig at blive diagnosticeret eller modtage den korrekte behandling.

I samarbejde med Rural Health Progress Trust vil Heeple forsøge at gøre noget ved denne problemstilling. Vi vil udstyre små landsbysamfund med en digital sundhedspakke, som vil gøre landsbyerne i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle deres beboere, som ellers ikke har tilstrækkelig adgang til læger eller hospitaler. Sundhedspakken vil indeholde måleudstyr i form af en blodtryksmåler, en blodsukkermåler og et mikroskop. Derudover findes der i pakken en app bygget på Heeple’s beslutningsstøtte program. App’en vil i samspil med måleudstyret rådgive brugeren omkring diagnosticering og optimal behandling af sygdomsramte landsby-borgere. Alt dette med fokus på at optimere det enkelte menneskes generelle livskvalitet og sygdomsforløb

Indsatsområder

NCD er en forkortelse for noncommunicable diseases, på dansk kaldet ikke-smitsomme sygdomme og er en fællesbetegnelse for de kroniske sygdomme; diabetes, kræft, lunge og hjertekarsygdom. Ifølge World Health Organization dræber disse sygdomme årligt
38 millioner mennesker i verden.

Mennesker i verdens fattigste lande er i særdeleshed udsatte for ikke-smitsomme sygdomme og vejen til hjælp er ofte meget kompliceret eller ikke tilgængelig. I Indien dør, ifølge World Health Organization omkring 5,8 millioner mennesker årligt af ikke-smitsomme sygdomme såsom hjertekarsygdomme og diabetes. Størstedelen af disse mennesker når aldrig at blive diagnosticeret eller modtage den korrekte behandling.

Hypertension, også kaldet forhøjet blodtryk, betyder, at trykket i kroppens pulsårer er over normalen.

Et forhøjet blodtryk belaster både hjerte og kredsløb, hvilket kan føre til hjertekarsygdomme, såsom blodprop i hjertet og hjernen samt andre følgesygdomme.

Hypertension er suverænt den mest betydningsfulde risiko faktor for hjertekarsygdom senere i livet. 

Hypertension er i dag den mest fremherskende kroniske sygdom i Indien. I år 2000, havde over 118 millioner mennesker forhøjer blodtryk i Indien alene. I år 2025 forventes det, at over 214 millioner mennesker vil lide af forhøjet blodtryk og derved være i risikogruppen for de farlige hjertekarsygdomme. mennesker vil lide af forhøjet blodtryk og derved være i risikogruppen for de farlige hjertekarsygdomme 10,8% af alle dødsfald i landet. Det er i særdeleshed de små landsbyer i Indien som er hårdt ramt, hvor kun 1 ud af 4 mennesker med forhøjet blodtryk kender til sygdommen. Derfor er det meget vigtigt med en tidlig diagnose, så den rette behandling af hypertension kan iværksættes og forebygge udvikling af hjertekarsygdom.

Diabetes blev tidligere set som en sygdom, der hovedsageligt ramte de rige mennesker i Vesten.

I dag er Type 2 diabetes en global livsstilsrelateret pandemi, som rammer alle lande i verden. Tal fra WHO viser, at 80% af alle diabetes relaterede dødsfald sker i mellem- og lavindkomsts lande. Derved er de fattigere lande særligt udsatte, når det kommer til diabetes. I år 2015, havde 415 millioner mennesker på verdensplan sygdommen diabetes – et tal, som er støt stigende. I år 2040 estimeres det, at hver tiende menneske i hele verden, vil lide af den farlige sygdom.

Indien er et af de mest udsatte lande, når det kommer til Type 2 diabetes. I år 2015 havde 69,2 millioner mennesker diabetes, et tal man forventer vil stige til 123,5 millioner mennekser i år 2040. Langt de fleste af disse mennekser kender ikke til sygdommen og får ingen behandling for deres diabetes.

Diabetes er en af de stærkeste risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom og fører ligeledes til øjensygdom, nyresygdom, nervesygdom og tidlig død for millioner af mennekser.